(1)
Eniwati; Ratna Dewi PS; Winda Trijayanthi Utama. Relationship Between Vegetable Protein Intake And Hemoglobin Levels In Vegan Adolescence Women. méd. prof. j. of Lampung 2019, 9, 224-227.